Individuální lekce

Základní rozdělení – Individuální lekce pro členy a nečleny tanečního klubu.